Szkoły w Wielkiej Brytanii

W Anglii działają zarówno szkoły prywatne, jak i publiczne. Wszystkie są akredytowane przez Ministerstwo Edukacji i poddawane regularnym ocenom. Państwo opracowało jeden, obowiązkowy dla wszystkich placówek, program nauczania (Krajowy Program Nauczania). Każda szkoła może jednak, według własnego uznania, dodać do programu swoje przedmioty.
 
5-11 lat – szkoła podstawowa. Dzieci uczą się maksymalnie 12 przedmiotów, a ich liczba wzrasta proporcjonalnie do wieku ucznia.
 
11-16 lat – szkoła średnia. Do ukończenia 14. roku życia dzieci uczą się wielu przedmiotów obowiązkowych. Później rozpoczynają program GCSE, w którym wybierają od 5 do 10 przedmiotów i przez dwa lata przygotowują się do scentralizowanych egzaminów z tychże dziedzin.

Uzyskanie świadectwa GCSE (General Certificate of Secondary Education) jest ważnym krokiem, bowiem po zakończeniu obowiązkowej edukacji uczeń ma możliwość wyboru dalszej drogi życia. Może kontynuować naukę w szkole, by zdać egzamin A-level, aplikować do profesjonalnego koledżu lub rozpocząć karierę zawodową.
 
16-18 lat – program A-level, po ukończeniu którego uczniowie zdają scentralizowane egzaminy. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od ocen ucznia na egzaminie zależy wynik jego rekrutacji na uczelnię wyższą. Program A-level trwa dwa lata. W pierwszym roku (AS) uczniowie uczą się 4-5 przedmiotów, w drugim (A2) – 3-4 przedmiotów. Każdemu z nich poświęca się 6-8 godzin tygodniowo. Z reguły wybór przedmiotów związany jest z planowanym kierunkiem studiów na wyższej uczelni.
W ostatnich latach coraz więcej angielskich szkół zaczęło oferować program International Baccalaureate (IB), jako alternatywę dla A-level. Program ten otwiera bowiem drzwi do wielu uczelni na całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii.
Uczeń realizuje wówczas sześć kursów przedmiotowych. Trzy z nich należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym (na ich naukę poświęca się 5 godzin w tygodniu) i trzy na poziomie podstawowym (3 godziny w tygodniu).

Prywatne szkoły stanowią fundament Wielkiej Brytanii. Marzeniem każdej angielskiej rodziny jest zapewnienie dziecku prywatnej edukacji. Nasuwa się pytanie – dlaczego? W końcu istnieje wiele darmowych szkół publicznych, a sami mamy w pamięci sceny z dzieł Maughama, Dickensa i innych angielskich autorów, gdzie w prywatnych szkołach dzieci są bite kijami i oblewane zimną wodą.
Angielska szkoła prywatna przeszła próbę czasu liczoną w stuleciach. Dziś jest to nowoczesna placówka edukacyjna, w której każde dziecko jest uważane za wolną i niezależną jednostkę. Tutaj nauczyciele nie tylko przekazują niezbędną wiedzę, ale potrafią także odkryć talent każdego ucznia i pomóc mu zrozumieć otaczający go świat. Szkoły oferują nowoczesny sprzęt, laboratoria naukowe, oprogramowanie komputerowe i tereny sportowe. Wszystko to robi ogromne wrażenie. Nauczyciele mają najwyższe kwalifikacje – wielu z nich to absolwenci Uniwersytetu Oksfordzkiego i Cambridge. Małe klasy, regularne sprawdzanie wiedzy, prace domowe odrabiane pod okiem nauczyciela – to dzięki temu aż 90% absolwentów szkół prywatnych kontynuuje naukę na wyższej uczelni. Szkoły prywatne szczycą się dobrze zorganizowanym procesem edukacyjnym i pozytywnie wpływają na rozwój osobowości dziecka. Uczniowie osiągają doskonałe wyniki w nauce i są niezwykle zdyscyplinowani.
W Wielkiej Brytanii działa obecnie ponad dwa tysiące prywatnych szkół. Jak więc wybrać odpowiednią placówkę dla naszego dziecka?
Wybór jest duży – są szkoły dzienne, szkoły z internatem, szkoły wyłącznie dla chłopców, dla dziewcząt i szkoły koedukacyjne, szkoły angielskie i szkoły międzynarodowe. W jakim wieku najlepiej rozpocząć naukę i od jakiego programu?
 
Baltic Council for International Education ma wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami prywatnymi. Odwiedziliśmy wiele z nich osobiście oraz zapoznaliśmy się z zarządem i nauczycielami. Chętnie podzielimy się z Wami naszą wiedzą, a także wybierzemy najlepszą opcję dla Ciebie i Twojego dziecka.

Szkoły z internatem
Z reguły szkoły te są położone na wsi lub na obrzeżach miasta. Na ich rozległych terenach znajdują się budynki szkolne, internaty, baseny, boiska do piłki nożnej, korty tenisowe, itp.
Oprócz przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w Krajowym Programie Nauczania, uczniom proponuje się wiele przedmiotów dodatkowych. W szkołach organizowane są zajęcia pozalekcyjne. Niemal każda oferuje studio teatralne, chór, warsztaty taneczne i zajęcia sportowe. Większość szkół szczyci się długą historią i pozostaje wierna tradycji. Coraz więcej jest koedukacyjnych szkół z internatem, lecz światowej sławy Eton, Harrow, Dulwich, Badminton, czy Roeden pozostaje jednopłciowych. Ich wysokie miejsca w rankingach potwierdzają poprawność wybranej ścieżki.

Uczniowie w takich szkołach noszą mundurki i mają ściśle ustaloną dzienną rutynę. Aby dostać się do szkoły z internatem należy zdać egzaminy wstępne oraz dostarczyć świadectwo za ostatni rok (czasami wymagane są świadectwa z ostatnich trzech lat). Każda szkoła ma przygotowany własny egzamin, a w niektórych pod uwagę brana jest również frekwencja i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutacja do najlepszych szkół rozpoczyna się minimum rok przed planowanym rozpoczęciem nauki. Większość placówek ufa naszej firmie i zgadza się na przeprowadzanie egzaminów na Łotwie, co jest bardzo wygodne dla przyszłego ucznia i jego rodziców.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii, wszyscy zagraniczni uczniowie zarejestrowani w szkole z internatem muszą mieć opiekuna w kraju. Może to być na przykład przyjaciel rodziny, który ma co najmniej 25 lat i mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii. Nasza firma współpracuje również z wieloma akredytowanymi agencjami opiekunów.

Independent 
Sixth Form College
W połowie ubiegłego stulecia nastąpił znaczny postęp w nauce i technice, co spowodowało zmiany w pozornie niezachwianym systemie angielskiego szkolnictwa. Coraz częściej słychać było głosy na temat idei wolnej edukacji i niezależnej osobowości. Krytykowano mundurki, obowiązkową obecność w kościele i surową dyscyplinę. W tym czasie powstała alternatywa dla uczniów szkół średnich, tzw. „Tutors College” lub „Sixth Form College”. Są to szkoły prywatne, które przyjmują uczniów w wieku od 15 lat i oferują programy GCSE, A-level lub International Baccalaureate. Nie wymaga się tu obecnoścti w kościele i na zajęciach z chóru. Główny nacisk kładzie się na naukę, a za cel obiera przyjęcie ucznia na studia. Nauczyciele uważnie przypatrują się postępom każdego ucznia i, jeśli to konieczne, gotowi są udzielać lekcji indywidualnych. Obecnie wiele szkół tego typu wyprzedza w rankingach „stare”, tradycyjne szkoły, a ich absolwenci stanowią duży procent studentów czołowych uczelni wyższych.

Aby dostać się do Tutors College należy dostarczyć świadectwo za ostatni rok i zdać egzamin z wybranych przedmiotów. Niektóre szkoły, w tym Cambridge Tutors College, wymagają bezpośredniej rozmowy z kandydatem.

Pomagamy w aplikacji do zagranicznych szkół średnich. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Zadzwoń +48 576 382 088 lub napisz na info@balticcouncil.pl.

  

do góry