BALTIC COUNCIL - Edukacja za granicą

Szkoły w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii działają zarówno szkoły prywatne, jak i publiczne. Wszystkie są akredytowane przez Ministerstwo Edukacji i poddawane regularnym ocenom. Państwo opracowało jeden, obowiązkowy dla wszystkich placówek, program nauczania (Krajowy Program Nauczania). Każda szkoła może jednak, według własnego uznania, dodać do programu swoje przedmioty.
 
5-11 lat – szkoła podstawowa. Dzieci uczą się maksymalnie 12 przedmiotów, a ich liczba wzrasta proporcjonalnie do wieku ucznia.
 
11-16 lat – szkoła średnia. Do ukończenia 14. roku życia dzieci uczą się wielu przedmiotów obowiązkowych. Później rozpoczynają program GCSE, w którym wybierają od 5 do 10 przedmiotów i przez dwa lata przygotowują się do scentralizowanych egzaminów z tychże dziedzin.

Uzyskanie świadectwa GCSE (General Certificate of Secondary Education) jest ważnym krokiem, bowiem po zakończeniu obowiązkowej edukacji uczeń ma możliwość wyboru dalszej drogi życia. Może kontynuować naukę w szkole, by zdać egzamin A-level, aplikować do profesjonalnego koledżu lub rozpocząć karierę zawodową.
 
16-18 lat – program A-level, po ukończeniu którego uczniowie zdają scentralizowane egzaminy. Jest to bardzo ważny etap, ponieważ od ocen ucznia na egzaminie zależy wynik jego rekrutacji na uczelnię wyższą. Program A-level trwa dwa lata. W pierwszym roku (AS) uczniowie uczą się 4-5 przedmiotów, w drugim (A2) – 3-4 przedmiotów. Każdemu z nich poświęca się 6-8 godzin tygodniowo. Z reguły wybór przedmiotów związany jest z planowanym kierunkiem studiów na wyższej uczelni.
W ostatnich latach coraz więcej angielskich szkół zaczęło oferować program International Baccalaureate (IB), jako alternatywę dla A-level. Program ten otwiera bowiem drzwi do wielu uczelni na całym świecie, nie tylko w Wielkiej Brytanii.
Uczeń realizuje wówczas sześć kursów przedmiotowych. Trzy z nich należy zaliczyć na poziomie rozszerzonym (na ich naukę poświęca się 5 godzin w tygodniu) i trzy na poziomie podstawowym (3 godziny w tygodniu).

Prywatne szkoły stanowią fundament Wielkiej Brytanii. Marzeniem każdej angielskiej rodziny jest zapewnienie dziecku prywatnej edukacji. Nasuwa się pytanie – dlaczego? W końcu istnieje wiele darmowych szkół publicznych, a sami mamy w pamięci sceny z dzieł Maughama, Dickensa i innych angielskich autorów, gdzie w prywatnych szkołach dzieci są bite kijami i oblewane zimną wodą.
Angielska szkoła prywatna przeszła próbę czasu liczoną w stuleciach. Dziś jest to nowoczesna placówka edukacyjna, w której każde dziecko jest uważane za wolną i niezależną jednostkę. Tutaj nauczyciele nie tylko przekazują niezbędną wiedzę, ale potrafią także odkryć talent każdego ucznia i pomóc mu zrozumieć otaczający go świat. Szkoły oferują nowoczesny sprzęt, laboratoria naukowe, oprogramowanie komputerowe i tereny sportowe. Wszystko to robi ogromne wrażenie. Nauczyciele mają najwyższe kwalifikacje – wielu z nich to absolwenci Uniwersytetu Oksfordzkiego i Cambridge. Małe klasy, regularne sprawdzanie wiedzy, prace domowe odrabiane pod okiem nauczyciela – to dzięki temu aż 90% absolwentów szkół prywatnych kontynuuje naukę na wyższej uczelni. Szkoły prywatne szczycą się dobrze zorganizowanym procesem edukacyjnym i pozytywnie wpływają na rozwój osobowości dziecka. Uczniowie osiągają doskonałe wyniki w nauce i są niezwykle zdyscyplinowani.
W Wielkiej Brytanii działa obecnie ponad dwa tysiące prywatnych szkół. Jak więc wybrać odpowiednią placówkę dla naszego dziecka?
Wybór jest duży – są szkoły dzienne, szkoły z internatem, szkoły wyłącznie dla chłopców, dla dziewcząt i szkoły koedukacyjne, szkoły angielskie i szkoły międzynarodowe. W jakim wieku najlepiej rozpocząć naukę i od jakiego programu?
 
Baltic Council for International Education ma wieloletnie doświadczenie we współpracy ze szkołami prywatnymi. Odwiedziliśmy wiele z nich osobiście oraz zapoznaliśmy się z zarządem i nauczycielami. Chętnie podzielimy się z Wami naszą wiedzą, a także wybierzemy najlepszą opcję dla Ciebie i Twojego dziecka.

Szkoły z internatem
Szkoły te są położone zazwyczaj na obrzeżach miast, na rozległych i zielonych terenach. Na kampusach znajdują się budynki szkolne, internaty, baseny, boiska do piłki nożnej, korty tenisowe, itp.
Oprócz przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w Krajowym Programie Nauczania, uczniom proponuje się wiele przedmiotów dodatkowych. W szkołach organizowane są zajęcia pozalekcyjne. Niemal każda oferuje studio teatralne, chór, warsztaty taneczne i zajęcia sportowe. Większość szkół szczyci się długą historią i pozostaje wierna tradycji. Coraz więcej jest koedukacyjnych szkół z internatem, lecz światowej sławy Eton, Harrow, Dulwich, Badminton, czy Roeden pozostaje jednopłciowych. Ich wysokie miejsca w rankingach potwierdzają poprawność wybranej ścieżki.

Uczniowie w takich szkołach noszą mundurki i mają ściśle ustaloną dzienną rutynę. Aby dostać się do szkoły z internatem należy zdać egzaminy wstępne oraz dostarczyć świadectwo za ostatni rok (czasami wymagane są świadectwa z ostatnich trzech lat). Każda szkoła ma przygotowany własny egzamin, a w niektórych pod uwagę brana jest również frekwencja i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rekrutacja do najlepszych szkół rozpoczyna się minimum rok przed planowanym rozpoczęciem nauki. Większość placówek ufa naszej firmie i zgadza się na przeprowadzanie egzaminów na Łotwie, co jest bardzo wygodne dla przyszłego ucznia i jego rodziców.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii, wszyscy zagraniczni uczniowie zarejestrowani w szkole z internatem muszą mieć opiekuna w kraju. Może to być na przykład przyjaciel rodziny, który ma co najmniej 25 lat i mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii. Nasza firma współpracuje również z wieloma akredytowanymi agencjami opiekunów.

Independent 
Sixth Form College
W połowie ubiegłego stulecia nastąpił znaczny postęp w nauce i technice, co spowodowało zmiany w systemie angielskiego szkolnictwa. Coraz częściej słychać było głosy na temat idei wolnej edukacji i niezależnej osobowości. Krytykowano mundurki, obowiązkową obecność w kościele i ustaloną  dyscyplinę. W tym czasie powstała alternatywa dla uczniów szkół średnich, tzw. „Tutors College” lub „Sixth Form College”. Są to szkoły prywatne, które przyjmują uczniów w wieku od 15 lat i oferują programy GCSE, A-level lub International Baccalaureate. Nie wymaga się tu obecnoścti w kościele i na zajęciach z chóru. Główny nacisk kładzie się na naukę, a za cel obiera przyjęcie ucznia na studia. Nauczyciele uważnie przypatrują się postępom każdego ucznia i, jeśli to konieczne, gotowi są udzielać lekcji indywidualnych. Obecnie wiele szkół tego typu wyprzedza w rankingach „stare”, tradycyjne szkoły, a ich absolwenci stanowią duży procent studentów czołowych uczelni wyższych.

Aby dostać się do Tutors College należy dostarczyć świadectwo za ostatni rok i zdać egzamin z wybranych przedmiotów. Niektóre szkoły, w tym Cambridge Tutors College, wymagają bezpośredniej rozmowy z kandydatem.


Zapraszamy do odbycia bezpłatnej konsultacji tutaj, lub o kontakt mailowy na adres info@balticcouncil.pl lub telefoniczny 22 379 26 24, 22 379 26 22 i skorzystanie z naszej pomocy!
 


 

do góry