Polepszenie komunikacji

Kursy Better Communication ma na celu rozwój i poprawę umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, zarówno w mowie, jak i piśmie.


Podczas trwania kursu, nacisk przez cały czas kładziony jest na szlifowanie właśnie efektywnej komunikacji. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego jak istotna w dzisiejszych czasach jest umiejętność jasnego wyrażania swojego punktu widzenia, budowania dialogu, czy nawiązywa-nia relacji ze współpracownikami - wszystko to często ma decydujące znaczenie w kreowaniu przyszłej ścieżki kariery. To dlatego, tak ważne jest poznanie i opanowanie różnych mechanizmów komunikacji, które pomogą Ci podczas publicznego przemówienia, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (do pracy lub na uczelnię), lub po prostu okażą się przydatne podczas rozmów w formalnym lub niefor-malnym otoczeniu.

Kursy z zakresu Better Communication są podzielone na 4 specjalizacje:
•    Verbal Communication (komunikacja werbalna);
•    Public Speaking (wystąpienia publiczne);
•    Interview Skills (umiejętność komunikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
•    Writing Skills (umiejętność pisania).
 

do góry