Kursy Baltic Council


IELTS INTENSIVE

06/10/2020 - 26/11/2020

Lekcje online odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki.
Godziny: 16:00 - 17:30

Kurs obejmuje 16 spotkań online po 90 minut w małych grupach od 8 do 10 osób.

Cena: 920 zł


Cele i zadania kursu obejmują nie tylko zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania zadań w formacie egzaminu, ale także umiejętność prawidłowego przydzielania czasu, zrozumienia tego, co dokładnie egzaminatorzy chcą zobaczyć w Twojej pracy I znalezienia odpowiedniego podejścia do wykonywania zadań różnego rodzaju. Kurs pomoże ci przygotować się do zaliczenia wszystkich czterech części egzaminu IELTS.

Plan kursu:
Listening
∙ Znajomość techniki wykonywania zadań różnego rodzaju (wypełnij tabelę, wprowadź brakujące słowo, wybierz poprawną opcję spośród kilku proponowanych, wypełnij formularz / kwestionariusz itp.).
- Prawidłowe rozłożenie czasu na zadania
∙ Realizacja praktycznych ćwiczeń w celu poprawy umiejętności czytania i pisania.

Reading
∙ Znajomość techniki wykonywania zadań różnego rodzaju (uzupełnij brakujące informacje, uzupełnij luki, uogólnij to, co zostało przeczytane, wybierz poprawną opcję spośród kilku proponowanych, określ zgodność informacji w zadaniu i informacji w tekście itp.).
- Prawidłowe rozłożenie czasu na zadania
∙ Wzbogacenie słownictwa i umiejętności budowania poprawnych zdań

Writing
∙ Zapoznanie się z różnymi typami zadań (opis harmonogramu / tabeli, różne rodzaje esejów i listów itp.).
- Prawidłowe rozłożenie czasu na zadania
∙ konstrukcja i format pisemnych odpowiedzi

Speaking
- Umiejętność odpowiadania na nieoczekiwane pytania.
∙ Pytania i tematy, których można się spodziewać na egzaminie.
∙ Poprawa umiejętności mówienia (szerokie słownictwo, pewność mówienia, wymowa itp.) poprzez wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Przed rozpoczęciem zajęć należy przejść wstępne testy w celu ustalenia poziomu znajomości języka angielskiego. Poziom średniozaawansowany jest wystarczający do przygotowania się do egzaminów.

W polu tydzień prosimy o wpisanie "1" przy kursie, którym są Państwo zainteresowani"

 
Tytuł
Tydzień
Cena , zł
IELTS Intensive
920.00

Opłata rejestracyjna

 
Tytuł
Ilość
Cena , zł
Opłata rejestracyjna
0.00
do góry